ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวต่างประเทศ
+

"เกาะสน" ปน "เกาะสอง"

พายุทราย พรายทะเล

ก๊อตาวน์ (KAWTHUANG) เป็นเมืองเล็กๆ มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในฝั่งทะเลอันดามัน ทางทิศตะวันออกติดต่อกับแผ่นดินไทยที่อำเภอกระบุรี

อ่านต่อ
+

Sapporo Sweets Café

พายุทราย พรายทะเล

ลงไปสัมผัสเมืองใต้ดินถิ่น PACEO CENTER ของซัปโปโร

อ่านต่อ
+

ซัปโปโร (1)

พายุทราย พรายทะเล

ญี่ปุ่นในความเป็นยุโรป หรือยุโรปกลายพันธุ์มาเป้นญี่ปุ่น งานสถาปัตยกรรมในเมืองแห่งนี้ดูจะแปลกแหวกไหวออกไปจากวิถีการสร้างบ้านของชาวญี่ปุ่น

อ่านต่อ
+

ปาตันสวรรค์ศิลปะ

พายุทราย พรายทะเล

ถนนสายเดียวสามารถสะกดให้ผู้นิยมศิลปะหลงใหลได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ
+

ฮอกไกโด

พายุทราย พรายทะเล

ไปเที่ยวออกไกโด ไม่ไปที่นี่ไม่ได้ Historical Village of Hokkaido

อ่านต่อ