ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว งานประเพณี
+

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

พายุทราย พรายทะเล

ข้ามน้ำลุยไฟ ทำด้วยหัวใจไม่ใช่ไสยศาสตร์ เกิดจากศรัทธาล้วนครับ

อ่านต่อ
+

แห่เทียนทางน้ำ ลาดชะโด

พายุทราย พรายทะเล

มีมานมนาน สืบมาแต่บรรพบุรุษ จากอดีตถึงปัจจุบันคนลาดชะโดยังแห่เทียนทางน้ำ

อ่านต่อ
+

ลอยกระทงไทใหญ่

พายุทราย พรายทะเล

ชาวไตลี้ภัยเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยนานกว่า 60 ปี พวกเขาเอาประเพณีอันดีงามเข้ามาด้วย หนึ่งในนั้นคือการลอยกระทง

อ่านต่อ