ARTCAMP

ARTCAMP งานเพ้นท์ติ้ง
+

แอร์เอเซีย วาดฟ้าให้เก๋ไก๋ ดีไซน์ไทยติดปีกบิน

ปกร

ศิลปะปะทะสาวงาม (เขาว่า) ยิ่งใหญ่เกรียงไกรสไตล์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับไทยแอร์เซีย

อ่านต่อ
+

ปวินท์ สุทธหลวง

พายุทราย พรายทะเล

ศิลปินในบทบาทครู เขาสอนคนหูหนวก ออทิสติกแอลดี เรียนรู้ช้า สติปัญญา ดาวน์ซินโดม พิการแขนขา พฤติกรรมก้าวร้าว วาดภาพ ซึ่งมันใช่ได้จริง

อ่านต่อ
+

โกดังบังกะโล งานดีไซน์สไตล์ขยะ

พายุทราย พรายทะเล

โลกขยับบนกองขยะ

อ่านต่อ
+

Graffity ในสวนกลางกรุง

พายุทราย พรายทะเล

ถ้าสวนศิลปะมีมากขึ้นเท่าไหร่แรงจูงใจให้เด็กเข้ามาทำกิจกรรมจะมากขึ้นเป็นลำดับ วันหนึ่งประเทศเราอาจมีสวนศิลปะทั่วประเทศก็เป็นไปได้

อ่านต่อ
+

ฉันทกร เพ็ชรนิล

พายุทราย พรายทะเล

เขาคือช่าง เขาคือเชพ เขาคือนักประดิษฐ์ เขาคืออินทีเรียดีไซน์ เขาคือสถาปนิก เขาคือศิลปิน เขาคือฉันทกร เพ็ชรนิล

อ่านต่อ
+

STREET ART ลพบุรี

พายุทราย พรายทะเล

ศิลปะจบที่ใจไม่ใช่ทักษะหรือพรสวรรค์ นี่คือตัวอย่างหนึ่งที่กลุ่มคนหลากหลายอาชีพมารวมตัวกันสร้าง WALL ART โรงภาพยนตร์เก่าให้เกิดความเคลื่อนไหวในรูปแบบงานศิลปะสมัยใหม่

อ่านต่อ