ร้อยเรื่องราว

ร้อยเรื่องราว เรื่องสั้น
+

บางใบ

พายุทราย พรายทะเล

บางสายใยจากแม่ถึงลูก

อ่านต่อ
+

3 สัญลักษณ์ของไทย

พายุทราย พรายทะเล

ผมคิดมาตลอดว่า ช้างกับดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของไทย แต่ไม่เหมือนที่คิด คือคิดถูกเพียงข้อเดียว

อ่านต่อ
+

"แดง"

พายุทราย พรายทะเล

ฆ่าตัวตาย ไม่ใช่อุบัติเหตุ

อ่านต่อ
+

จอกทรงจำ (เรื่องสั้น สั้นๆ)

พายุทราย พรายทะเล

ริ้วบางลาย...สายน้ำคลองบางหลวง

อ่านต่อ
+

ไร้สาระ 1 (ควาย)

พายุทราย พรายทะเล

เรื่องประหลาดบางเรื่องพอเข้าใจได้ แต่เรื่องควายๆ กลับไม่เข้าใจ

อ่านต่อ
+

ปากซอยอารีย์

พายุทราย พรายทะเล

สาย...แดดอุ่น บ่าย...แดดร้อน เย็น...แดดร่ม ค่ำ...แดดร้าง

อ่านต่อ